SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE MENADŻERSKIE – WARSZTATY ANALITYCZNE:

METODOK LESSON STRATEG

METODOK warsztaty analityczne refleksyjnego przetwarzania dokumentów (Analiza krytyczna)

LESSON warsztaty uczenia się na doświadczeniach (Lessons Learned)

STRATEG warsztaty analityczne sytuacji konfliktowych (Gry decyzyjne)


 KONSULTACJE METODOLOGICZNE:

Dla autorów prac dyplomowych, licencjackich, inżynierskich, magisterskich, a także prac doktorskich oraz różnego rodzaju dokumentacji służbowej, jak raporty, analizy, wnioski, rekomendacje, koncepcje, projekty.

Usługi oparte na wieloletnim doświadczeniu wyniesionym ze współpracy z uczelniami wyższymi.


FACEBOOK:

https://www.facebook.com/warsztatyanalityczne/

EMBLEMA.pl realizuje szkolenia z zakresu m.in. obsługi narzędzi wspomagających zarządzanie projektem, kompetencji analitycznych, kompetencji przedsiębiorczości i informatycznych, zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej w organizacji. Firma poleca swoje usługi szkoleniowe dla uczelni wyższych, szczególnie w ramach aktualnych programów unijnych jak POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

W ramach prowadzonych usług, EMBLLEMA.pl może przygotować, poprowadzić, nadzorować i audytować procedury zamówień publicznych.