W-PROJEKT – Warsztaty z komputerowych narzędzi wspomagających zarządzanie projektem

Zakres tematyczny: umiejętności posługiwania się narzędziem MS Project z uwzględnieniem wytycznych ECDL, w tym: obsługa interfejsu narzędzia wspomagania projektem, definiowanie reguł czasowych projektu, projektowanie zadań prostych i złożonych, określanie relacji, identyfikowanie i selekcjonowanie zasobów, stosowanie dobrych praktyk w planowaniu projektu, charakterystykach metodyk zwinnych i tradycyjnych zarządzania projektem, implementacja podejścia zwinnego i tradycyjnego do narzędzia wspomagającego zarządzanie projektem.

Proponowana liczba godzin: 12 -16

UWAGA:

Warsztaty można przeprowadzić w oparciu o laboratorium komputerowe (jeżeli dostepne) albo bez korzystania ze laboratorium komputerowego – czestnicy warsztatów mogą wykorzystać własne komputery pzenośne i zainstalować na niech odpowiednie oprogramowanie dostępne w wersji “trial”.

KODY DLA WARSZTATÓW KOMPETENCYJNYCH ZAWODOWYCH: specjalistycznych

PKD: 85.59.B; 85.60.Z

CPV: 8050000-9; 80530000-8; 80533200-1