Firma oferuje warsztaty kompetencyjne zawodowe – dedykowane głównie kadrom menedżerskim firm oraz studentom uczelni wyższych.

Tematyka warsztatów koresponduje z aktualnymi działaniami Unii Europejskiej w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych, w tym analitycznych, dla osób wstępujących na rynek pracy po ukończeniu studiów. Unia Europejska dedykuje tym działaniom w Polsce  poważne środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.

https://www.gov.pl/web/ncbr/programyProgram Operacyjny PO WER obejmuje 5 osi priorytetowych:

    • osoby młode na rynku pracy (oś I);
    • efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (oś II);
    • szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (oś III);
    • innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (oś IV);
  • pomoc techniczna (oś V).

Środki z EFS wykorzystywane będą w ramach krajowego programu PO WER oraz w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych do roku 2020. Projekty PO WER zrealizują m.in. powiatowe urzędy pracy, niepubliczne agencje zatrudnienia, wybrane ministerstwa, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe!