Konsultacje Metodologiczne KM Pro

to bezpośrednia forma kontaktu z autorem pracy dyplomowej licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, jak również rozprawy doktorskiej.


Autor pracy otrzymuje wydatne wsparcie w realizacji swoich aspiracji poprzez skonkretyzowanie, podczas dyskusji, ścieżki dojścia do wymiernych efektów swojej pracy. Aspekty metodologiczne pracy dyplomowej spędzają często ich autorom sen z oczu, którzy bezskutecznie poszukują odpowiedzi na wiele pytań, typu “jak to powinno być zrobione?”, czy też “co ja właściwie chcę zrobić w pracy?”. Konsultacje metodologiczne umożliwiają wgląd we własne pomysły i je lepiej skonkretyzować. Tak jak profesjonalne korekty prac, tak i konsultacje metodologiczne realizowane są oparciu o wiedzę z zakresu kanonów i wzorców metodologicznych,  stosowanych w różnych dyscyplinach naukowych.


USŁUGA Konsultacje Metodologiczne  KM Pro

realizowana jest w zakresie:

Wypracowanie spójnego układu pracy, określenie  tematu i zakresu pracy, sprecyzowanie celu pracy, identyfikacja problemu, formułowanie pytań badawczych, stawianie tez, hipotez. Określenie charakteru pracy dyplomowej – projektowy, projekcyjny, analityczny, badawczy, studium przypadku, praca poglądowa. Dookreślenie tych kwestii pozwala autorowi w bardziej dojrzały sposób podejść do pisania swojej pracy, ponieważ zwiększa się jego świadomość, w jakim obszarze problemowym się porusza i lepiej wyobraża sobie efekt końcowy, czyli do czego dąży w swoich dociekaniach.

Przed odbyciem konsultacji warto wcześniej skonsultować się  telefonicznie, aby  zdiagnozować wstępnie potrzeby autora tekstu.

Doświadczenie uczy: najlepsze miejsce do konsultacji to miejsce neutralne dla autora i konsultanta: cafe bar, otwarta przestrzeń w centrum itp.


CENA KONSULTACJI:

Konsultacje Metodologiczne KM Pro: 100 zł brutto / 90 minut konsultacji

Dowodem zakupu usługi  jest faktura VAT