EMBLEMA.pl zabezpieczy przygotowanie zamówień publicznych (wszystkie formy procedur przetargowych). Dla podmiotów, które chcą zweryfikować własne postępowania przetargowe pod względem zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych, firma zabezpieczy wykonanie audytu wewnętrznego, dającego klientowi dokładny obraz jakościowy realizowanych przez siebie zamówień publicznych. Taki audyt może uchronić przed negatywnymi konsekwencjami popełnionych błędów w procedurach przetargowych. Specjaliści, którzy wykonają dla Państwa zadania związane z zamówieniami publicznymi mają wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu kompletnej dokumentacji przetargowej.