W-STRATEG- Warsztaty Analityczne Sytuacji Konfliktowych

Zakres tematyczny: identyfikacja sytuacji konfliktowej w oparciu o studia przypadków z obszaru biznesu, polityki i zarządzania, projektowanie scenariuszy zagrożeń i strategii działania na bazie mechanizmów teorii gier, zastosowanie kryteriów decyzyjnych do określania efektywności planowanych działań.

Proponowana liczba godzin: 10-16

W-METODOK – Warsztaty Analityczne Refleksyjnego Przetwarzania Dokumentów

Zakres tematyczny: zdolność formułowania jednoznacznych myśli w dokumentach, interpretacja operatorów logicznych, umiejętność wytwarzania spójnego przekazu, analiza fraz wartościujących, diagnozowanie amfibologii, hiperbol, stosowanie analogii i metafor.

Proponowana liczba godzin: 10-16

W-LESSON – Warsztaty Analityczne Lessons-Learned Uczenia się Na Doświadczeniach

Zakres tematyczny: umiejętność przechwytywania obserwacji o nietypowych, nierozpoznanych jakościowo zdarzeniach, procesach, zachowaniach w organizacji, konwersja obserwacji na doświadczenie identyfikowane lekcji do odrobienia, formułowanie procedury działań naprawczych i zasady upowszechniania dobrych praktyk.

Proponowana liczba godzin: 10-16

KODY DLA WARSZTATÓW KOMPETENCYJNYCH ZAWODOWYCH: analitycznych

PKD: 85.59.B; 85.60.Z

CPV: 8050000-9; 80530000-8